NVIDIA DGX Station AI

NVIDIA DGX stanice pro AI výzkum na ČVUT v Praze

21. 5. 2022

České vysoké učení technické v Praze pořídilo v rámci Výzkumného centra informatiky (Research Center for Informatics – RCI) deset nejvýkonnějších AI pracovních stanic NVIDIA DGX Station A100 pro výzkum a vývoj aplikací umělé inteligence.