Šablona stránky s formulářem

Toto je šablona stránky pro formuláře na zákaznické akce, který je provázaný se Salesforce.

Postup vytvoření registračního formuláře:

 1. V Salesforce se vytvoří nová Campaign. Musí mít definovaný stav Responded, na který se mapuje zaregistrovaný zákazník. Z adresy prohlížeče si vykopírujte číslo kampaně pro krok 2. (zvýrazněno tučně):
  https://mcomputers.lightning.force.com/lightning/r/Campaign/7015J000000cJsIQAU/view
 2. Formulář se vytváří v Contact Form 7 (ve WordPressu menu vlevo -> Kontakt). Jednodušší způsob je Duplikovat již stávající formulář, složitější je Vytvořit formulář (vytvoří nový a vše se musí nastavit). Nadefinují se jednotlivá pole a důležité je přidat skryté (hidden) pole pro integraci se Salesforce, kde čísla/písmena v uvozovkách jsou ID kampaně v Salesforce (vykopírované v předchozím kroku):
  [hidden campaignID „7015J000000cJsHQAU“]
  Pak je potřeba projít všechny záložky a zaktualizovat texty, potvrzovací emaily, …
 3. Vytvoří se propojení Formuláře se Salesforce. V WordPressu menu vlevo vyberte (úplně dole) Salesforce. Nahoře vedle Salesforce feeds stiskněte tlačítko Add new. Vyplňte jméno feedu (podle názvu akce), Salesforce account (na výběr je jediná možnost), vyberte Formulář vytvořený v předchozím kroku a jako Salesforce objekt se vybere CF7 Registration. Proveďte  namapování polí v Salesforce na Kontaktní formulář. Důležité je propojit všechna polvnná pole — First Name, Last Name, Email, Account a CampaignID. V některých formulářích Account po zákaznících nechceme (např. Divadlo, protože jej známe), v tom případě namapujte jakékoliv jiné pole (např. Form Title) — hlavně nesmí být prázdné, tj. bez namapování. Volitelně
 4. Vytvoří se webová stránka nebo příspěvek s registrací (stránku pojmenujte jako Registrace a název akce, ať se v nich pak vyznáme) a do ní se vykopíruje kód formuláře. Text u contact-form-7 [tagu]změňte podle textu v aktuálním formuláři, vytvořeného v bodě 2.

  AI Days 2019 poster