NVIDIA networking

Díky akvizici společnosti Mellanox získala NVIDIA široké portfolio nejvyspělejších síťových komponent – Ethernet a InfiniBand přepínačů, adaptérů a architekturu Data Processing Unit (DPU).