Jednoduše propojte jednotlivce ve svém pracovním týmu.