M Computers je Diamantem českého byznysu

Projekt „Diamanty českého byznysu“ organizuje společnost COT media, která na základě úspěchů v rámci ekonomického výstupu zhodnocuje a následně vyhlašuje nejvíce prosperující podnikatelské subjekty v jednotlivých krajích České republiky. Jedním z hlavních úkolů společnosti v rámci tohoto projektu je podpora v podobě tzv. networkingu, kdy je možnost získání nových kontaktů v rámci různých setkání. Pomáhá také v propojování podnikatelského, akademického a expertního prostředí ba dokonce i oblasti jako kultura, věda a sport. Odbornými garanty projektu jsou Univerzita Karlova, České vysoké učení technické a Hospodářská komora České republiky.

Ocenění jsou udělována těm firmám, které splňují určité ekonomické ukazatele – např. výše obratu v rozmezí 100 mil. Kč až 5 mld. Kč, mají veřejně dostupné účetní uzávěrky za poslední tři roky nebo z hlediska kvalitativního, zda daná společnost vždy dostojí svým závazkům.

Z důvodu lokalizace sídla naší firmy, jsme byli srovnáváni s dalšími podnikatelskými subjekty na území Jihočeského kraje. I když jsme neskončili na prvních příčkách tohoto ocenění, jsme hrdí na umístění v první desítce žebříčku, jehož vyhlášení proběhlo 14. února 2019 v Hudebním divadle Karlín.

 

Diamanty M Computers