Tisková konference k projektu RICAIP

Na ČVUT CIIRC jsme dnes navštívili tiskovou konferenci a přednášky k zahájení projektu RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production — Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu). Těšíme se na spolupráci s ČVUT CIIRC na AI projektech společně s Nvidií.


RECAIP logoZakládajícími partnery projektu RICAIP jsou CIIRC ČVUT spolu s CEITEC VUT v Brně, DFKI (Deutsches Forschungzentrum für Kunstliche Intelligenz) a ZeMA (Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik), oba ze Saarbrückenu.  RICAIP má za cíl vybudovat unikátní distribuované výzkumné a experimentální pracoviště “RICAIP Industrial Testbed Core“, první svého druhu v Evropě, které bude sloužit pro vývoj a testování inovativních řešení pokročilé a plně integrované průmyslové výroby, neustále se optimalizující dle měnícího se prostředí. RICAIP byl připravován ve dvou fázích v rámci výzvy Evropské unie Horizon 2020 s názvem WIDESPREAD-04-2017-Teaming. V konečném důsledku bude moci CIIRC ČVUT čerpat přibližně 27 mil. eur, CEITEC VUT pak 17,7 mil. eur, němečtí partneři dohromady 3,7 mil. eur. Většina nového technologického vybavení bude pořízena do pražského a brněnského Testbedu už v roce 2020.

Během tiskové konference představili zástupci participujících organizací podrobnosti projektu RICAIP:

  • prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT
  • prof. Wolfgang Wahlster, iniciátor projektu RECAIP, DFKI
  • prof. Jana Koehler, ředitelka DFKI
  • ing. Petr Očko, náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu
  • doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze

Během akce byly dále představeny projekty Flexibilní výroba, Distribuovaná dimenze založená na kombinaci rozšířené a virtuální reality, Interakce se vzdálenou výrobní linkou založené na rozšířené realitě, nebo Assist-by-X: Modulární vizuální asistenční systém Plug and play.

Více informací: