NVIDIA VIRTUAL GPU (vGPU)

Software NVIDIA Virtual GPU (vGPU) umožňuje virtualizaci a rozdělení GPU výkonu tak, aby byla jedna GPU karta sdílena mezi více virtuálními stroji. Zároveň lze i více GPU přidělit jedinému virtuálnímu stroji, což otevírá možnosti zpracování i extrémně výpočetně náročných úloh.