Servery HPE pro vývoj jazykových technologií

30. 9. 2022

Česká republika je s ohledem na počet a kvalitu výzkumných center a výzkumných infastruktur na čelních pozicích v Evropské unii. Jedním z takových center je i LINDAT/CLARIAH-CZ neboli digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy.

Co je LINDAT/CLARIAH-CZ ?

LINDAT/CLARIAH-CZ je české centrum zaměřené na data, které poskytuje certifikované uložiště a služby počítačového zpracování jazyka.  Je jedinečnou velkou výzkumnou infrastrukturou, která se zabývá zejména jazykovými, ale i dalšími digitálními zdroji a nástroji pro jejich zpracování.

LINDAT/CLARIAH-CZ nabízí také know-how, softwarové nástroje pro zpracování jazykových a jiných digitálních zdrojů a vývoj jazykových technologií pro potřeby průmyslu a služeb, včetně využití v nových kulturních a kreativních oborech průmyslu. LINDAT/CLARIAH-CZ se zapojuje do mezinárodní spolupráce mezi obdobnými výzkumnými infrastrukturami i přímo mezi institucemi ve všech humanitních oborech a klade důraz na digitální a interdisciplinární metody zpracování, včetně moderních metod strojového učení a umělé inteligence.

Projekt řídí tým prof. RNDr. Jana Hajiče, Dr., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky.