banner letadlo

Centrum pokročilých leteckých technologií
využívá řešení M Computers


Do oblasti výzkumu a vývoje leteckých motorů brzy významně promluví i odborníci z České republiky. Centrum pokročilých leteckých technologií (CAAT) nyní využije sílu výpočetního clusteru od M Computers a umožní vytvoření výzkumně-vývojové základny pro více než 100 odborníků z oblasti leteckého a kosmického výzkumu.

Co se skrývá pod zkratkou CAAT?

Centrum pokročilých leteckých technologií (CAAT) je vědecký projekt s cílem výzkumu simulace degradačních procesů jednotlivých komponent a jejich vlivu na funkčnost motorů a konstrukcí letadel. Kromě pozorování je jeho součástí také experimentální vývoj součástí nového turbovrtulového motoru a jeho kompletace do funkčního celku ve výkonové kategorii dosahující parametrů, kterými předčí motory současné koncepce. Cílem CAAT bude také zkoumat využití nových materiálů a postupů výroby, montáže a údržby komponent a celků leteckých motorů a konstrukcí.

Jde o projekt podpořený z ESIF fondů, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropské Unie. Mezi partnery projektu patří České vysoké učení technické v Praze a Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. CAAT sdružuje více než 100 expertů a odborníků v oborech z oblasti leteckého a kosmického výzkumu.

CAAT logo

Vybudování výpočetního clusteru

Pro efektivní fungování náročných CAE aplikací (aplikace pro simulaci fluidní dynamiky) bylo potřeba vybudovat výzkumně-vývojovou základnu postavenou na výkonném výpočetním clusteru založeném na dvou typech uzlů. Vedení CAAT proto vypsalo veřejnou zakázku s cílem najít dodavatele, který by dokázal nabídnout ucelené řešení: Tj. cluster, včetně montáže, instalace a konfigurace softwaru, zprovoznění a následná správa a servis. Vítězem zakázky se stala společnost M Computers, která splnila všechny podmínky soutěže.