April Running Challenge

10. 5. 2022

After last year’s successful first year, we decided to organize an unconventional teambuilding – the April Running Challenge. Aktivním pohybem jsme chtěli přispět nejen ke svému zdraví, ale zároveň jsme přispěli k podpoře seniorů.